Pokaż zaawansowane opcje wyszukiwania >> Jak szukać >>

Sortuj według:    daty dodania malejąco rosnąco    tytułu malejąco rosnąco    ilości pobrań malejąco rosnąco znaleziono wyników: 3
Prawoznawstwo >> pobierz
Wstęp do prawoznawstwa. Notatki z wykładów 29 stron, 7288 wyrazów:
Wstęp do prawoznawstwa
Normy prawne wynikają z aktów prawnych
DURA LEX
Umowy ADHEZYJNE
Pojęcie – podział systemu na gałęzie
Przepis i norma prawa
SYSTEM PRAWA W POLSCE
STRUKTURA AKTÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH
Pojęcie obowiązywania prawa
Obowiązywanie aktu prawnego w przestrzeni i w czasie
Język prawa
Pojęcie rozróżnienia języka prawnego i języka prawniczego
Proces myślenia – odczytywanie z przepisu normy prawnej – wykładnia.
Teorie wykładni prawa
Podział wykładni ze wzglądu na podmiot, który jej dokonuje
Podział wykładni ze względu na sposób jej dokonywania:
Podział wykładni ze względu na jej skutki:
PODSTAWOWE REGUŁY INTERPRETACYJNE
Praworządność
Stosowanie prawa
Etapy stosowania prawa
PROCES STOSOWANIA PRAWA
OPIS POSZCZEGÓLNYCH PIĘCIU ETAPÓW
Pojęcie domniemań prawnych – PRESUMPTIO – domniemanie
Podmioty i przedmiot stosunku prawnego
Aparat państwowy i organy państwa
Rodzaje i podział organów państwowych
podział organów państwa na konstytucyjne i pozakonstytucyjne:
Kompetencje organów:
Państwo – podział – istota państwa
System parlamentarno gabinetowy
Trybunał Konstytucyjny
RODZAJE STOSUNKÓW PRAWNYCH
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 400.5 KB; Pobrań: 226; Data dodania: 2009-10-26; Kategoria: Humanistyczne/Prawo;
prawoznawstwo - główne pojęcia >> pobierz
pojęcia związane z prawem, 13 stron:
Charakterystyka nauk prawnych; Charakterystyka metodologiczna; Standardowa klasyfikacja nauk; Klasyfikacja nauk prawnych; TEORETYCZNA ; DOGMATYCZNA (DOGMATYCZNO - PRAWNA) ; SOCJOTECHNICZNA; Dogmatyka prawa; Czy dogmatyka prawa jest nauką ?; Sposoby pojmowania prawa; KONCEPCJE REALISTYCZNE; KONCEPCJE NORMATYWNE; Koncepcje pozytywistyczno – prawne; Rudolf Jhering; Kelsen; John Austin; H.L.A. Hart; Koncepcje prawa natury; OBOWIĄZYWANIE PRAWA; System prawa; typowe podziały gałęzi prawnych; Stosowanie prawa; Decyzyjny model stosowanie prawa; dyrektywy dowodowe; teorie oceny dowodów
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 134.5 KB; Pobrań: 92; Data dodania: 2009-04-21; Kategoria: Humanistyczne/Prawo;
Encyklopedia Prawa >> pobierz
Odpowiedzi na pytania, Warszawa - Jan Wawrzyniak: Czym jest prawoznawstwo i jakie są jego działy; Czym jest państwo? Omów definicję.; Co mamy na myśli, gdy mówimy o formie państwa; Jakie warunki muszą być spełnione, aby w danym kraju mogła się ukształtować demokracja; suwerenność państwa; funkcje państwa, jej kryteria; określenie organu państwa, rodzaje organów; kierownictwo jednoosobowe i kolegialne; samorząd I jego rodzaje; partia polityczna i jej funkcje; Czym jest prawo i jaką rolę spełnia ono w życiu społeczeństwa; Jak reaguje państwo na nieprzestrzeganie prawa; normy obyczajowel zależności pomiędzy prawem a zależnością; Czym prawo międzynarodowe publiczne różni się od prawa krajowego; system źródeł prawa w Polsce; zasady obowiązywania prawa w czasie; metody ustalania faktów doniosłych prawnie; domniemanie prawne, jego rodzaje; wykładnia prawa, rodzaje; analogia w prawie, rodzaje; Na czym polega zdolność prawna a na czym zdolność do działań prawnych; system prawa i założenia; konstytucja; teorie powstania państwa; systemy partyjne; lobbista; norma postępowania; Jak zbudowana jest norma prawna; źródła prawa międzynarodowego publicznego; statyczna i dynamiczna teoria wykładni prawa; wykładnia autentyczna;
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 82.59 KB; Pobrań: 589; Data dodania: 2003-02-22; Kategoria: Humanistyczne/Prawo;
Linki sponsorowane:   Auto Gratka   |   Moto Gratka