Pokaż zaawansowane opcje wyszukiwania >> Jak szukać >>

Sortuj według:    daty dodania malejąco rosnąco    tytułu malejąco rosnąco    ilości pobrań malejąco rosnąco znaleziono wyników: 4
Analiza ABC, METODA XYZ - Logistyka >> pobierz
Opracowane zagadnienia z przedmiotu - LOGISTYKA. 11 stron, 2995 wyrazów:
1.Na czym polega analiza towarów ABC oraz XYZ.
2.Wyjaśnij metodę ABC i xyz w zamawianiu zapasów. Klasyfikacja X,Y,Z
3.Na dowolnym przykładzie (wytłumacz modelowanie systemów logistycznych) istotę modelowania i procesu na podstawie siatki logistycznej.
4.(Cykl zasilania materiałowego przedsiębiorstwa) wymień i scharakteryzuj modele cyklu i wielkości dostaw.
5.Struktura logistyki i zakres jej działania
5. strefy działania logistyki - przedstawienie najważniejszych
6.struktura kosztów logistycznych
7.istota logistycznej obsługi klienta
8.podstawowe parametry systemu transportu i ich charakterystykę
Decyzje logistyczne transporcie
Przemieszczenie produktów wymaga decyzji dot. Następujących problemów:
9. idee zastosowania JUST IN TIME
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 4.1 MB; Pobrań: 373; Data dodania: 2010-01-16; Kategoria: Ekonomiczne/Logistyka;
Logistyka produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa: Astafjord Slakteri AS w Norwegii >> pobierz
Praca pisemna na temat: "Logistyka produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa: Astafjord Slakteri AS w Norwegii", 5 stron, 703 wyrazy:
Fragment:
(...)"Produkcja to działalność rozłożona w czasie, polegająca na przetwarzaniu czynników produkcji na dobra potrzebne do spożycia i inwestycji. Zużycie czynników produkcji w określonych ilościach i w danym czasie zaangażowanych w procesie produkcji, nazywa się nakładami."(...)
Rodzaj pliku: praca pisemna; Rozmiar pliku: 40.5 KB; Pobrań: 146; Data dodania: 2009-09-03; Kategoria: Ekonomiczne/Logistyka;
innowacje w logistyce >> pobierz
Opracowane pytania na egzamin z innowacji, 16 stron, 6905 wyrazów:
pytania na egzamin z innowacji
Co to jest logistyka i jakie są jej cele?
Co to jest zarządzanie i jaki znasz jego podział?
Co to jest strategia? Wymień i omów poziomy strategiczne.
Co to jest wizja i misja przedsiębiorstwa i jakie ma ona znaczenie dla jego funkcjonowania?
Co to jest zarządzanie operacyjne, podaj przykłady decyzji operacyjnej
ów model 5 sił M. Portera
Co to jest proces i czym się charakteryzuje podejście procesowe
Wymień podstawowe cechy procesu w przedsiębiorstwie.
Jaka jest różnica pomiędzy zarządzanie procesami w szerszym i w węższym ujęciu?
Jakie wymagania muszą być spełnione, aby właściwie zdefiniować proces?
Co to jest system i podejście systemowe do przedsiębiorstwa?
Wymień elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie?
Jaki widzisz wpływ strategii przedsiębiorstwa na wykorzystanie w nim odejścia procesowego?
Wymień poziomy dojrzałości procesów w przedsiębiorstwie
Wymień i omów klasyfikacje procesów w przedsiębiorstwie
Na czym polega zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie?
Wymień i omów elementy zarządzania procesami w przedsiębiorstwie?
Co to jest proces zaopatrzenia i jakie jest jego znaczenie w systemie logistycznym?
Scharakteryzuj zadania służby zaopatrzenia w przedsiębiorstwie na poziomie operacyjnym.
Na czym polega efektywność zaopatrzenia?
Na czym polega zarządzanie procesem zaopatrzenia?
Omów metodę ABC i wskaż do czego ona służy?
Zdefiniuj podaj klasyfikację transportu zaopatrzeniowego
Wymień fazy procesu podejmowania decyzji na dowolnym przykładzie procesu logistycznego.
Co to jest gospodarka magazynowa i jaka jest jej rola?
Zdefiniuj magazyn i podaj znane Ci klasyfikacje magazynów.
Jakie decyzje menedżerskie mogą być podejmowane w procesie magazynowania?
Jakie decyzje menedżerskie mogą być podejmowane w procesie magazynowania?
Wymień czynniki wpływająca na wielkość magazynu
Podaj definicję zapasu i jego klasyfikacje
Co to jest koszt utraconych możliwości i jakie jest jego powiązanie z procesem
magazynowania?
Co to jest zapas obrotowy i jak można ustalić jego wielkość?
Co to jest zarządzanie zapasami i jakie są jego cele?
Co to jest dostępność zapasu?
Jakie są czynniki determinujące wielkość zapasu w magazynie.
Jaka jest rola utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie?
Wymień metody zarządzania zapasami i scharakteryzuj jedną z nich.
Co to jest zapas bezpieczeństwa ? Wskaż metodę zarządzania gdzie jest on wykorzystywany.
Omów metodę MRP i jej znaczenie w logistyce?
Omów system zarządzania KANBAN?
Omów metodę MRP II i jej znaczenie.
Jaka jest różnica pomiędzy metodami ERP i DRP?
Co to jest produkcja i proces produkcyjny?
Co to jest cykl produkcyjny i jakie ma on znaczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi?
Wymień operacje wykorzystywane w procesie produkcyjnym?
Co to jest produktywność produkcji?
Co to jest próg rentowności?
Wymień i omów koszty całkowite produkcji?
Jaka jest znaczenie kosztów produkcji dla rentowności sprzedaży?
Wskaz 5 praktyk dobrego zarządzania produkcja i krótko je scharakteryzuj.
Co to jest CRM i jakie ma powiązania z zarządzaniem procesami logistycznymi?
Co to jest Lean Management i jakie ma on znaczenie w procesie zarządzania procesami logistycznymi?
Co to jest benchmarking i jakie znasz jego rodzaje? Proszę podać przykłady
Co to jest outsourcing i jaki ma on wpływ na procesy logistyczne?
Co to jest reengineering?
Co rozumiesz pod pojecie Agile organization?
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 513.5 KB; Pobrań: 890; Data dodania: 2009-05-16; Kategoria: Ekonomiczne/Logistyka;
Ochrona środowiska >> pobierz
Praca pisemna n atemat : "Logistyczne aspekty ochrony środowiska w UE i w Polsce"
I. Logistyka ekonomiczna a ochrona środowiska.
II.Transport - zagrożenie ekologiczne
(na przykładzie Trójmiasta)III.Polskie działania. EkoFundusz.
IV.Dostosowanie polskich przepisów.
V.Problem z odpadami.
VI.Recycling.
VII.Certyfikacja.
VIII.Prognozy.
Rodzaj pliku: praca pisemna; Rozmiar pliku: 36.59 KB; Pobrań: 597; Data dodania: 2003-05-07; Kategoria: Inne/Ochrona środowiska;
Lista wyników dla podobnych kluczy wyszukiwanego wyrażenia:
"logistyka" (87 wyników) "przykladzie" (79 wyników) "logistyka przykladzie" (4 wyników)
Linki sponsorowane:   Auto Gratka   |   Moto Gratka