Pokaż zaawansowane opcje wyszukiwania >> Jak szukać >>

Sortuj według:    daty dodania malejąco rosnąco    tytułu malejąco rosnąco    ilości pobrań malejąco rosnąco znaleziono wyników: 3
Socjologia klasyczna - opracowane zagadnienia egzaminacyjne >> pobierz
opracowane Zagadnienia egzaminacyjne z socjologii klasycznej. 8 stron, 3950 wyrazów:
1. Geneza socjologii jako nauki o społeczeństwie
2. Socjologia w systemie nauk wg Comte
3. Teoria statyki społecznej Comte
4. Teoria dynamiki społecznej Comte
5. Ogolna teoria ewolucji i wolucji społecznej Spencera
6. Klasyfikacja i typologia społeczeństw Spencera
8. Feuerbach i Marks - teoria alienacji
9. Główne tezy materializmu historycznego Marksa
10. Teoria faktów społecznych Durkheima
11. Teoria morfologii spolecznej i solidarności społecznej Durkheima
12. Religia i samobójstwo jako przykłady solidarności społecznej
13. Teoria działania ludzkiego Parety
14. Teoria cyrkulacji elit Parety
15. Toenniesa teoria woli ludzkiej
17. Typy wspólnot i stowarzyszeń
18. Socjologia formalna Simmela
20. Główne pojęcia socjologii rozumiejącej (przedmiot socjologii, działanie społeczne, rozumienie)
21. Znaniecki - teoria wartości i postaw spolecznych
22. Koncepcja współczynnika humanistycznego Znanieckiego
23. Podstawowe teorie i pojecia socjologii Znanieckiego
24. Główni przedstawiciele klasycznej socjologii amerykańskiej
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 111 KB; Pobrań: 235; Data dodania: 2009-11-25; Kategoria: Humanistyczne/Socjologia;
socjologia - opracowane zagadnienia >> pobierz
socjologia - obszerne opracowanie zagadnień - teoria. 92 strony, 32121 wyrazów:
CZYNNIKI SELEKCJI SZKOLNEJ WG SZYMAŃSKIEGO:
MAKROSTRUKTURALNE
WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW JAKO CZYNNIK SELEKCJI SZKOLNEJ.
UKŁADY UWARUNKOWAŃ SELEKCJI SZKOLNYCH.
SELEKCJA SZKOLNA A REFORMA OŚWIATY W POLSCE
Wychowanie a postawy i sposoby pełnienia ról społecznych przez jednostki
Postawa i jej elementy składowe
Czynniki, które kreują pozytywne postawy dziecka
Elementy procesu wychowania
Środowisko i podmioty wychowania: wychowawcy i wychowankowie
Wychowanie a postawy prospołeczne
Wychowanie a postawy intrapersonalne
Wychowanie jako proces społeczny - współczesne kontrowersje
1. Podstawowe podejścia badawcze wobec wychowania
2. Podstawowe cele aktywności wychowawczej w świetle wybranych teori
3. Nowe pojęcia związane z współczesnym wychowaniem
4. PARADYGMATY SOCJOLOGII WYCHOWANIA I EDUKACJI
Wychowanie w ujęciu naturalistycznym, socjologicznym, ideologicznym i teologicznym
Cele, zasady i etapy wychowania
Koncepcja naturalistyczna wychowania
Koncepcja socjologiczna wychowania
Koncepcja ideologiczna wychowania
Koncepcja teologiczna wychowania
Problemy socjalizacji - ujęcie socjologiczne
1. Pojęcie socjalizacji
Wymiar internalizacyjny i eksternalizacyjny socjalizacji
Odmiany socjalizacji
Funkcje i efekty społeczne socjalizacji
Charakterystyka zasad i oczekiwań społecznych odnośnie socjalizacji
STADIA SOCJALIZACJI WG E. ERIKSONA
ZASADY WDRAŻANIA SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO
SOCJALIZACJA I KONTROLA SPOŁECZNA
ODMIANY SOCJALIZACJI
EFEKTY SOCJALIZACJI
SŁABE OGNIWA SOCJALIZACJI
Społeczne aspekty kontroli społecznej
GRANICE KONTROLI SPOŁECZNEJ
Kontrola społeczna a dewiacja
Przemiany społeczne i ich konsekwencje wychowawczo-edukacyjne
1. NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO – NOWOCZESNA OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA
Zmiany osobowościowe we współczesnym świecie
KONSEKWENCJE SPOŁECZNE DOKONUJĄCYCH SIĘ ZMIAN
Społeczne wyzwania wychowawcze związane z kreacją postaw i uspołecznieniem jednostek
Kreacja nowej wizji osobowości jednostki w XXI wieku
Globalizacja a edukacja
Dialog w edukacji
Edukacja w dobie społeczeństwa informacyjnego
Stan oświaty w Polsce i następstwa reform w aspekcie:
SOCJOLOGIA EDUKACJI
Edukacja i wychowanie
Społeczne aspekty wychowania
Teorie nauczania a problem nierówności (zróżnicowania społecznego)
Socjologia wychowania i edukacji
Pojęcie socjologii wychowania
Aspekty i obszary refleksji socjologii wychowania
Podstawowe zadania społeczne dotyczące wychowania
Podstawowe podejścia badawcze wobec wychowania
PARADYGMATY SOCJOLOGII WYCHOWANIA I EDUKACJI
Aktualne problemy socjologii wychowania i edukacji to:
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
SYSTEM WYCHOWANIA
STRUKTURA SYSTEMU WYCHOWANIA
Struktura badań nad wychowaniem
Funkcje wychowania
Geneza i twórcy socjologii wychowania
JEDNOSTKA W PROCESIE WYCHOWANIA
PEDAGOGIKA ANTYAUTORYTARNA
Krytyka pedagogiki antytorytarlnej
Problemy wychowania i edukacji w wybranych teoriach socjologicznych
Koncepcja wychowania w ujęciu F. Znanieckiego
Proces wychowania
Koncepcja i charakterystyka środowisk wychowawczych
Rodzina jako środowisko wychowawcze
Otoczenie sąsiedzkie jako środowisko wychowawcze
Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze
Środowiska wychowania pośredniego
Charakterystyka elementów procesu wychowania
Stosunek wychowawczy
Cele i zadania społeczne stawiane procesowi wychowania (ujęcie F. Znanieckiego)
Koncepcje wychowawcze E. Fromma
PERSPEKTYWY WYCHOWANIA I EDUKACJI W SPOŁECZEŃSTWIE POSTINDUSTRIALNYM
Działania kompensacyjne oraz struktura wiedzy edukacyjnej w teoriach Basila Bernsteina
Edukacja jako podstawa systemu stratyfikacji w społeczeństwie postindustrialnym w ujęciu koncepcji Randalla Collinsa
Systemy oświatowe jako podstawa rozwoju ogólnej teorii socjologii wychowania w ujęciu M. S. Archer
Stanisław Kowalski - jako przedstawiciel tradycyjnej polskiej socjologii wychowania
Jan Szczepański – socjologia zaangażowana a podstawy polityki społecznej i wychowawczej
Wychowanie chrześcijańskie w koncepcji ks. Janusza Mariańskiego
Wiesław Wiśniewski – oświata jako przedmiot badań współczesnej socjologii
Rodzaj pliku: wykłady/teoria; Rozmiar pliku: 1.03 MB; Pobrań: 581; Data dodania: 2009-11-24; Kategoria: Humanistyczne/Socjologia;
Wstęp do Socjologii >> pobierz
Pytania egzaminacyjne 2001 ; 100 zagadnień z Socjologii. Oto niektóre z nich : Socjologia a inne nauki społeczne, Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej, Paradygmaty uprawiania socjologii. Modele, kierunki i podziały, konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm, Pozytywizm, Neopozytywizm w socjologii, Behawioryzm w socjologii, Typ idealny M. Webera, Style uprawiania socjologii, Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe, Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego, Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, Typologie społeczeństw współczesnych...itp
Rodzaj pliku: test/pytania; Rozmiar pliku: 92 KB; Pobrań: 1531; Data dodania: 2003-01-30; Kategoria: Humanistyczne/Socjologia;
Lista wyników dla podobnych kluczy wyszukiwanego wyrażenia:
"socjologii" (45 wyników) "geneza socjologii" (3 wyników)
Linki sponsorowane:   Auto Gratka   |   Moto Gratka